אדיאבט יבש

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליך בו אין מעבר חום עם הסביבה.

כמו כן בגלל שבתהליך זה הסביבה יבשה אין התעבות/התאדות.

בכדור הארץ באדיאבט יבש יש שינוי של 10 מעלות בעליה של ק"מ אחד לגובה.

הפיתוח: עבור גז אידיאלי

 p(z)^{\gamma-1}/T(z)^{\gamma}=constant \,


 \frac{dp}{dz} = - \frac {mpg}{RT}


-\frac{dT}{dz}= \frac{mg}{R} \frac{\gamma-1}{\gamma}=9.8 \ ^{\circ}\mathrm{C}/\mathrm{km}.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים