אנומלית בוגה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מושג מתחום הגאופיזיקה הקרוי על שמו של פייר בוגה Bouguer. זוהי אנומליית כובד שמקורה בשוני הצפיפויות מתחת לאזור המדידה (לרוב נובע משוני בסוגי הסלעים) שגורם לשינוי בשדה הכובד המרחבי. האנומליה לוקחת בחשבון את הגובה שבה מדידת הכובד נעשית (תיקון אוויר חופשי), כמו גם את המשיכה הנוספת הנובעת ממסת הטופוגרפיה (תיקון בוגה) בין נקודת המדידה למשטח הייחוס (אליפסואיד הייחוס, לרוב גאואיד).

מכאן שאנומלית בוגה היא ההפרש בין הגרביטציה הצפויה לזו המתקבלת בפועל. התיקון לפי הגובה בלבד, מבלי להתייחס להבדלי צפיפויות התווך, הוא תיקון אוויר חופשי, תיקון הכרחי לשם קבלת אנומלית אוויר חופשי. תיקון אוויר חופשי זה, הינו האיבר המוביל בתיקון בוגה. האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1Gal = 0.01 m/s².

אנומליית בוגה גבוהה (חיובית או שלילית) ותלולה עשויה להעיד על נוכחות של גוף קרוב לפני השטח, בעל צפיפות שונה משל סביבתו. לעובדה זו יש חשיבות מעשית רבה - ניתן ללמוד באמצעות סקרים גרווימטריים על תת הקרקע. למשל, במידה ומתחת לפני השטח ישנו מרבץ של זהב, שהוא בעל צפיפות גבוהה מהקרום שסביבו, תתקבל אנומליה חיובית. לעומת זאת, נוכחות של בולען תחת פני השטח, תיתן אנומליה שלילית.

ההגדרה של אנומליית בוגה היא: GB=gobs−gn+FAcor−Bcor

כאשר: GB∆ – אנומלית בוגה

gobs – הכובד הנמדד בפועל

FAcor – תיקון אוויר חופשי

Bcor – תיקון בוגה


Image:Bougue.png


 מתוך:  Sleep & Fujita - Principles of Geophysics

באיור ניתן לראות כי צפיפות הסלע (איור A) גבוהה מצפיפות המים (איור B). הבדל צפיפויות זה בתווך יהווה את המרכיב העיקרי של אנומלית בוגה, יחד עם ההבדלים הטופוגרפים אנומלית אוויר חופשי

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים