סדימנט

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סדימנט היא מילה לועזית ל"משקע": המוצקים אשר מצטברים בקרקעית זורם (נוזל או גאז). במדעי הגיאולוגיה יש למונח "סדימנט" תפקיד מרכזי שכן מרבית הסלעים המכסים את כדור הארץ הם סלעים סדימנטריים (או סלעי משקע). סדימנטים משמשים כארכיונים לרישום השינויים הסביבתיים של פני כדור הארץ. בסלעים סדימנטריים מוצאים מרבצים רבים ובעיקר דלקים מאובנים (נפט, גאז, פחם).

סדימנטים נחלקים לשלוש קטגוריות עקריות לפי מנגנון התהוותם: סדימנט קלסטי, סדימנט כימי, וסדימנט ביוגני.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים