פיזיקת עננים

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תחום במדעי האטמוספירה העוסק בהתפתחות עננים, הגברת המטר, חישה מרחוק ועוד

ענן הינו אוסף של טיפות מים, גראופל, ברד, שלג, או חלקיקי קרח אשר נמצאים באטמוספירה של כדור הארץ או כוכבים אחרים. התהליך הדומיננטי בתחילת התפתחות ענן הינו גידול דיפוזיוני של הטיפות. הגידול הדיפוזיוני מושפע מהעל רוויה, הטמפרטורה, רדיוס האירוסול עליו מתעבה הטיפה והרכב הארוסול (משקלו המולרי, מקדם הדיאסוסיאציה וצפיפותו), אולם בהמשך חייו של הענן מתרחשות התנגשויות רבות בין חלקיקי הענן ולהם תפקיד חשוב בהתפתחות הענן. כאשר ישנם התנגשויות בין חלקיקים מסוגים שונים יכול הענן להיטען במטען חשמלי, וכאשר המתח החשמלי יעבור את מתח הפריצה נזכה לראות ברק.

כדי לחקור את מבנה הענן ואופן התפתחותו נבצע מדידות של טמפרטורה, לחות, לחץ אטמוספרי, התפלגות הטיפות, הארוסולים וחלקיקי הקרח השונים.

מאפיין חשבו של העננים הוא הטורבולנציה, העננים נחשבים לאיזור באטמוספירה בו הטורבולנציה גדולה.

קיימים סוגים רבים של עננים המתחלקים לפי תהליך יצירת הענן, גובהו ועוד.

ענני ערמה

ענני שיכבה

ענני נוצה

ענן
ענן

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים