אנומלית אוויר חופשי

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
-
אנומליית אוויר חופשי
+
אנומליית אוויר חופשי מושג מתחום הגאופיזיקה שמטרתו לבטל את השפעת הטופוגרפיה, או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, [אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע [תיקון אוויר חופשי], ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים [פיצוי איזוסטטי], האנומליה לרוב מתאפסת. האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1 [Gal] = 0.01 m/s². נוסחא לביטוי האנומליה: ∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor ל ∆GFA – אנומליית אוויר חופשי gobs – הכובד הנמדד gn (Φ) – תיקון לפי קו רוחב שנובע מכך שכדור הארץ אינו כדור מושלם FAcor – תיקון אוויר חופשי  
-
מושג מתחום הגאופיזיקה שמטרתו לבטל את השפעת הטופוגרפיה, או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, [אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע [תיקון אוויר חופשי], ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים [פיצוי איזוסטטי], האנומליה לרוב מתאפסת. האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1 [Gal] = 0.01 m/s².  
+
-
נוסחא לביטוי האנומליה:
+
-
∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor
+
-
ל ∆GFA – אנומליית אוויר חופשי
+
-
gobs – הכובד הנמדד  
+
-
gn (Φ) – תיקון לפי קו רוחב שנובע מכך שכדור הארץ אינו כדור מושלם
+
-
FAcor – תיקון אוויר חופשי
+
-
תיקון אוויר חופשי
+
תיקון אוויר חופשי תיקון אוויר חופשי מבוצע על מנת לבטל את השפעת הגובה בו מבוצעת המדידה מעל משטח הייחוס של מודל כדור הארץ. התיקון מדמה את תוצאת המדידה, אילו נעשתה בגובה משטח הייחוס מבלי להתייחס למסה שבין המודד למשטח הייחוס. כיוון שמניחים כי צפיפות החומר בין מקום המדידה למשטח הייחוס הוא אפס, מקבלים כי ערך תיקון אוויר חופשי הוא: FAcor = h x 0.308 (mGal/m) כאשר h הוא גובה המדידה מעל משטח הייחוס.  
-
תיקון אוויר חופשי מבוצע על מנת לבטל את השפעת הגובה בו מבוצעת המדידה מעל משטח הייחוס של מודל כדור הארץ. התיקון מדמה את תוצאת המדידה, אילו נעשתה בגובה משטח הייחוס מבלי להתייחס למסה שבין המודד למשטח הייחוס. כיוון שמניחים כי צפיפות החומר בין מקום המדידה למשטח הייחוס הוא אפס, מקבלים כי ערך תיקון אוויר חופשי הוא:
+
-
FAcor = h x 0.308 (mGal/m)
+
-
כאשר h הוא גובה המדידה מעל משטח הייחוס.
+
-
  [[תמונה:free air.jpg]]
+
  [[Image:Free air.jpg]]
-
באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס ([אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]).
+
-
מקורות:
+
באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס ([אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]).
-
Sleep & Fujita – Principles of Geophysics
+
מקורות:
 +
 
 +
Sleep & Fujita – Principles of Geophysics  
Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Free-air_gravity_anomaly
Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Free-air_gravity_anomaly

גרסה מתאריך 07:03, 12 ביולי 2011

אנומליית אוויר חופשי מושג מתחום הגאופיזיקה שמטרתו לבטל את השפעת הטופוגרפיה, או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, [אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע [תיקון אוויר חופשי], ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים [פיצוי איזוסטטי], האנומליה לרוב מתאפסת. האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1 [Gal] = 0.01 m/s². נוסחא לביטוי האנומליה: ∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor ל ∆GFA – אנומליית אוויר חופשי gobs – הכובד הנמדד gn (Φ) – תיקון לפי קו רוחב שנובע מכך שכדור הארץ אינו כדור מושלם FAcor – תיקון אוויר חופשי

תיקון אוויר חופשי תיקון אוויר חופשי מבוצע על מנת לבטל את השפעת הגובה בו מבוצעת המדידה מעל משטח הייחוס של מודל כדור הארץ. התיקון מדמה את תוצאת המדידה, אילו נעשתה בגובה משטח הייחוס מבלי להתייחס למסה שבין המודד למשטח הייחוס. כיוון שמניחים כי צפיפות החומר בין מקום המדידה למשטח הייחוס הוא אפס, מקבלים כי ערך תיקון אוויר חופשי הוא: FAcor = h x 0.308 (mGal/m) כאשר h הוא גובה המדידה מעל משטח הייחוס.

Image:Free air.jpg

באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס ([אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]).

מקורות:

Sleep & Fujita – Principles of Geophysics

Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Free-air_gravity_anomaly

כלים אישיים