אנומלית אוויר חופשי

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
-
אנומליית אוויר חופשי מושג מתחום ה[גאופיזיקה] שמטרתו לבטל את השפעת ה[טופוגרפיה], או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, [אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע [תיקון אוויר חופשי], ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים [פיצוי איזוסטטי], האנומליה לרוב מתאפסת.  
+
אנומליית אוויר חופשי מושג מתחום ה[[גאופיזיקה]] שמטרתו לבטל את השפעת ה[[טופוגרפיה]], או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, [[אליפסואיד היחוס]], לרוב [[גאואיד]]). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע [[תיקון אוויר חופשי]], ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים [[פיצוי איזוסטטי]], האנומליה לרוב מתאפסת.  
-
האנומליה נמדדת ביחידות [Gal] או mGal כאשר  1Gal = 0.01 m/s².  
+
האנומליה נמדדת ביחידות [[Gal]] או mGal כאשר  1Gal = 0.01 m/s².  
נוסחא לביטוי האנומליה: ∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor   
נוסחא לביטוי האנומליה: ∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor   
שורה 17: שורה 17:
  [[Image:free_air.png]]
  [[Image:free_air.png]]
-
באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס ([אליפסואיד היחוס], לרוב [גאואיד]). (מתוך: Sleep & Fujita – Principles of Geophysics) 
+
באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס ([[אליפסואיד היחוס]], לרוב [[גאואיד]]). (מתוך: Sleep & Fujita – Principles of Geophysics) 

גרסה מתאריך 07:11, 13 ביולי 2011

אנומליית אוויר חופשי מושג מתחום הגאופיזיקה שמטרתו לבטל את השפעת הטופוגרפיה, או המרחק מנקודת יחוס (לרוב פני הים, אליפסואיד היחוס, לרוב גאואיד). זוהי אנומליית הכובד לאחר ביצוע תיקון אוויר חופשי, ז"א - זהו החיבור בין ערך הכובד הנמדד, לתיקון אוויר חופשי. באזורים בהם קיים פיצוי איזוסטטי, האנומליה לרוב מתאפסת.

האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר  1Gal = 0.01 m/s².

נוסחא לביטוי האנומליה: ∆GFA=gobs−gn (Φ)+FAcor 

∆GFA – אנומליית אוויר חופשי

gobs – הכובד הנמדד

gn (Φ) – תיקון לפי קו רוחב שנובע מכך שכדור הארץ אינו כדור מושלם

FAcor – תיקון אוויר חופשי

תיקון אוויר חופשי תיקון אוויר חופשי מבוצע על מנת לבטל את השפעת הגובה בו מבוצעת המדידה מעל משטח הייחוס של מודל כדור הארץ. התיקון מדמה את תוצאת המדידה, אילו נעשתה בגובה משטח הייחוס מבלי להתייחס למסה שבין המודד למשטח הייחוס. כיוון שמניחים כי צפיפות החומר בין מקום המדידה למשטח הייחוס הוא אפס, מקבלים כי ערך תיקון אוויר חופשי הוא: FAcor = h x 0.308 (mGal/m) כאשר h הוא גובה המדידה מעל משטח הייחוס.

Image:free_air.png

באיור ניתן לראות כי המרחק ממרכז המסה משפיע על הכובד המורגש בנקודה. תיקון אויר חופשי מבטל את ההשפעה הזו ומקנה את ערך הכובד בנקודה, אילו נמדד על משטח הייחוס (אליפסואיד היחוס, לרוב גאואיד). (מתוך: Sleep & Fujita – Principles of Geophysics) 

כלים אישיים