אנומלית בוגה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
גרסה נוכחית (11:57, 4 באוגוסט 2011) (הצגת מקור)
 
(11 גרסאות ביניים אינן מוצגות.)
שורה 1: שורה 1:
-
אנומליית בוגה היא מושג מתחום ה[גאופיזיקה] הקרוי על שמו של [פייר בוגה] [Bouguer]. זוהי [אנומליית כובד] שמקורה בשוני הצפיפויות מתחת לאזור המדידה (לרוב נובע משוני בסוגי הסלעים) שגורם לשינוי בשדה הכובד המרחבי. האנומליה לוקחת בחשבון את הגובה שבה מדידת הכובד נעשית [תיקון אוויר חופשי], כמו גם את המשיכה הנוספת הנובעת ממסת המשטח בין נקודת המדידה למשטח הייחוס ([אליפסואיד הייחוס], לרוב [גאואיד]). האיבר המוביל באנומלית צפיפות זו היא [תיקון בוגה]. מכאן שאנומליות בוגה היא ההפרש בין הגרביטציה הצפויה לזו המתקבלת בפועל. התיקון לפי הגובה בלבד, מבלי להתייחס להבדלי צפיפויות הטווח, הוא [אנומליית אויר חופשי]. האנומלייה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1Gal = 0.01 m/s². אנומליית בוגה גבוהה ותלולה עשויה להעיד/מרמזת על נוכחות של גוף קרוב לפני השטח, בעל צפיפות שונה משל סביבתו, דוגמת מרבץ מינרולוגי או מצבור גז.  
+
מושג מתחום ה[[גאופיזיקה]] הקרוי על שמו של [[פייר בוגה]] [[Bouguer]]. זוהי [[אנומליית כובד]] שמקורה בשוני הצפיפויות מתחת לאזור המדידה (לרוב נובע משוני בסוגי הסלעים) שגורם לשינוי בשדה הכובד המרחבי. האנומליה לוקחת בחשבון את הגובה שבה מדידת הכובד נעשית ([[תיקון אוויר חופשי]]), כמו גם את המשיכה הנוספת הנובעת ממסת הטופוגרפיה ([[תיקון בוגה]]) בין נקודת המדידה למשטח הייחוס ([[אליפסואיד הייחוס]], לרוב [[גאואיד]]).  
-
ההגדרה של אנומליית בוגה היא: ∆GB=gobs−gn+FAcor−Bcor
+
מכאן שאנומלית בוגה היא ההפרש בין הגרביטציה הצפויה לזו המתקבלת בפועל. התיקון לפי הגובה בלבד, מבלי להתייחס להבדלי צפיפויות התווך, הוא [[תיקון אוויר חופשי]], תיקון הכרחי לשם קבלת [[אנומלית אוויר חופשי]]. [[תיקון אוויר חופשי]] זה, הינו האיבר המוביל ב[[תיקון בוגה]]. האנומליה נמדדת ביחידות [[Gal]] או mGal כאשר 1Gal = 0.01 m/s².
-
כאשר: ∆GB – אנומלית בוגה  
+
אנומליית בוגה גבוהה (חיובית או שלילית) ותלולה עשויה להעיד על נוכחות של גוף קרוב לפני השטח, בעל צפיפות שונה משל סביבתו. לעובדה זו יש חשיבות מעשית רבה - ניתן ללמוד באמצעות [[סקרים גרווימטריים]] על תת הקרקע. למשל, במידה ומתחת לפני השטח ישנו מרבץ של זהב, שהוא בעל צפיפות גבוהה מהקרום שסביבו, תתקבל אנומליה חיובית. לעומת זאת, נוכחות של בולען תחת פני השטח, תיתן אנומליה שלילית.
-
gobs – הכובד הנמדד בפועל
+
ההגדרה של אנומליית בוגה היא: G<sub>B</sub>=g<sub>obs</sub>−g<sub>n</sub>+FA<sub>cor</sub>−B<sub>cor</sub>∆
-
FAcor תיקון אוויר חופשי
+
כאשר: G<sub>B</sub>∆ אנומלית בוגה
-
Bcor תיקון בוגה
+
g<sub>obs</sub> הכובד הנמדד בפועל
-
תיקון בוגה תיקון זה למדידת כובד מסלק את ההשפעה של מסת המשטח עליו מבוצעת המדידה. לרוב נהוג לפשט את הבעיה החישובית ולהתייחס למשטח המוגבה עליו נמדד הכובד כאל פלטה שטוחה אינסופית בעובי H, (גובה המדידה מעל משטח ייחוס). ניתן לוותר על ההנחה של פלטה, ולתקן לפי תאור מדויק יותר של הגוף המוגבה. ההפרש בין 2 הקירובים הללו, כלומר השפעת אי האחידות של פני המשטח המוגבה על האנומליה, נקראת [תיקון קרקע], והיא תמיד שלילית.
+
FA<sub>cor</sub> – תיקון אוויר חופשי
-
המשוואה של תיקון בוגה בהנחת פלטה אינסופית היא: Bcorr = 2πGρH
+
B<sub>cor</sub> – תיקון בוגה  
-
כאשר: π – הקבוע פאי (3.14…)
+
<br>
-
G – קבוע הכבידה האוניברסלי של אינשטין (6.67e-11 Nm2/Kg2)
+
[[Image:Bougue.png]]
 +
-
ρ- צפיפות החומר ממנו הפלטה מורכבת
+
<br>
-
ניתן לבצע מספר הנחות ולקבל כי ערך תיקון בוגה הוא: Bcor = h x 0.112 (mGal/m) כאשר h הוא גובה המדידה מעל משטח הייחוס.
+
  מתוך: Sleep &amp; Fujita - Principles of Geophysics
-
[[Image:bougue.png]]
+
באיור ניתן לראות כי צפיפות הסלע (איור A) גבוהה מצפיפות המים (איור B). הבדל צפיפויות זה בתווך יהווה את המרכיב העיקרי של אנומלית בוגה, יחד עם ההבדלים הטופוגרפים [[אנומלית אוויר חופשי]]  
-
 
+
-
<br>
+
-
 
+
-
  מתוך:  Sleep &amp; Fujita - Principles of Geophysics
+
-
באיור ניתן לראות כי צפיפות הסלע (איור A) גבוהה מצפיפות המים (איור B). הבדל צפיפויות זה בטווח יהווה את המרכיב היעקרי של אנומלית בוגה, יחד עם ההבדלים הטופוגרפים [אנומלית אויר חופשי]
+
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''

גרסה נוכחית

מושג מתחום הגאופיזיקה הקרוי על שמו של פייר בוגה Bouguer. זוהי אנומליית כובד שמקורה בשוני הצפיפויות מתחת לאזור המדידה (לרוב נובע משוני בסוגי הסלעים) שגורם לשינוי בשדה הכובד המרחבי. האנומליה לוקחת בחשבון את הגובה שבה מדידת הכובד נעשית (תיקון אוויר חופשי), כמו גם את המשיכה הנוספת הנובעת ממסת הטופוגרפיה (תיקון בוגה) בין נקודת המדידה למשטח הייחוס (אליפסואיד הייחוס, לרוב גאואיד).

מכאן שאנומלית בוגה היא ההפרש בין הגרביטציה הצפויה לזו המתקבלת בפועל. התיקון לפי הגובה בלבד, מבלי להתייחס להבדלי צפיפויות התווך, הוא תיקון אוויר חופשי, תיקון הכרחי לשם קבלת אנומלית אוויר חופשי. תיקון אוויר חופשי זה, הינו האיבר המוביל בתיקון בוגה. האנומליה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1Gal = 0.01 m/s².

אנומליית בוגה גבוהה (חיובית או שלילית) ותלולה עשויה להעיד על נוכחות של גוף קרוב לפני השטח, בעל צפיפות שונה משל סביבתו. לעובדה זו יש חשיבות מעשית רבה - ניתן ללמוד באמצעות סקרים גרווימטריים על תת הקרקע. למשל, במידה ומתחת לפני השטח ישנו מרבץ של זהב, שהוא בעל צפיפות גבוהה מהקרום שסביבו, תתקבל אנומליה חיובית. לעומת זאת, נוכחות של בולען תחת פני השטח, תיתן אנומליה שלילית.

ההגדרה של אנומליית בוגה היא: GB=gobs−gn+FAcor−Bcor

כאשר: GB∆ – אנומלית בוגה

gobs – הכובד הנמדד בפועל

FAcor – תיקון אוויר חופשי

Bcor – תיקון בוגה


Image:Bougue.png


 מתוך:  Sleep & Fujita - Principles of Geophysics

באיור ניתן לראות כי צפיפות הסלע (איור A) גבוהה מצפיפות המים (איור B). הבדל צפיפויות זה בתווך יהווה את המרכיב העיקרי של אנומלית בוגה, יחד עם ההבדלים הטופוגרפים אנומלית אוויר חופשי

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים