אנומלית בוגה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מושג מתחום הגאופיזיקה הקרוי על שמו של פייר בוגה Bouguer. זוהי אנומליית כובד שמקורה בשוני הצפיפויות מתחת לאזור המדידה (לרוב נובע משוני בסוגי הסלעים) שגורם לשינוי בשדה הכובד המרחבי. האנומלייה לוקחת בחשבון את הגובה שבה מדידת הכובד נעשית תיקון אוויר חופשי, כמו גם את המשיכה הנוספת הנובעת ממסת המשטח בין נקודת המדידה למשטח הייחוס (אליפסואיד הייחוס, לרוב גאואיד). האיבר המוביל באנומלית צפיפות זו היא תיקון בוגה.

מכאן שאנומליית בוגה היא ההפרש בין הגרביטציה הצפויה לזו המתקבלת בפועל. התיקון לפי הגובה בלבד, מבלי להתייחס להבדלי צפיפויות הטווח, הוא אנומליית אויר חופשי. האנומלייה נמדדת ביחידות Gal או mGal כאשר 1Gal = 0.01 m/s².

אנומליית בוגה גבוהה ותלולה עשויה להעיד/מרמזת על נוכחות של גוף קרוב לפני השטח, בעל צפיפות שונה משל סביבתו, דוגמת מרבץ מינרולוגי או מצבור גז.

ההגדרה של אנומליית בוגה היא: GB=gobs−gn+FAcor−Bcor∆

כאשר: GB∆ – אנומלית בוגה

gobs – הכובד הנמדד בפועל

FAcor – תיקון אוויר חופשי

Bcor – תיקון בוגה


Image:bougue.png


 מתוך:  Sleep & Fujita - Principles of Geophysics

באיור ניתן לראות כי צפיפות הסלע (איור A) גבוהה מצפיפות המים (איור B). הבדל צפיפויות זה בטווח יהווה את המרכיב היעקרי של אנומלית בוגה, יחד עם ההבדלים הטופוגרפים אנומלית אויר חופשי

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים