חבורת הר הצופים

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
  • חבורת הר הצופים מורכבת מסלעי קירטון, צור, פוספוריט, חוואר ופצלים.
  • מופע אופייני- גבעות רכות ולבנות של קירטון, שיכוב גרוע, עשירות במאובנים.
  • עובי ממוצע- כ-200- 100 מטר (פלקסר, 1968). שונות חדה בעובי נפוצה מאוד- מכ-1000 מטרים בבקעה הלבנונית (רנוארד, 1955) ועד לגידוע מוחלט באגפים של אנטיקלינת רמון (בן- תור ופרומן, 1968).
  • חבורת הר הצופים מונחת מעל חבורת יהודה (גיר ודולומיט מתקופת קנומן-טורון) (פלקסר, 1968), ומעליה מונחת חבורת עבדת (גיר, קירטון וצור מגיל אאוקן) (בראון, 1967).
    Schematic sections of the type and reference localities of Mount Scopus Group
    Schematic sections of the type and reference localities of Mount Scopus Groupנושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים