טפרה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שם כללי לכל החלקיקים הנוצרים בהתפרצות געשית (פירוקלסטים) מרגע שנחתו על הקרקע ועד שיעברו תהליכי דיאגנזה וליתיפיקציה (אז יהפכו לסלע וולקני). רב הטפרה (כמו רב הסלעים הוולקניים) היא בהרכב בזלתי או אנדזיטי.

נוהגים לסווג טפרה לפי גודל החלקיקים:

לעיתים ניתן לזהות את מקור הטפרה, שכן כמות הטפרה והגודל הממוצע שלה קטנים ככל שמתרחקים ממקור ההתפרצות.

טפרה ניתנת לתיארוך רדיואקטיבי. מאחר ואפר מהתפרצות מכסה שטחים נרחבים והוא למעשה אופק שכולו שקע בו-זמנית משמשת הטפרה כלי נוח לתיארוך. במקרים רבים תיארוך מוחלט של סלעים סדימנטריים נעשה על פי תיארוך של שכבות טפרה שמופיעות בחתך (tephrochronology). כך, לדוגמה, רוב התיארוכים הנוגעים לאבולוציה של האדם באתיופיה וקניה נעשו על ידי תיארוך של שכבות אפר.


נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים