נחל עורבים

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מ (קישור למכון)
גרסה נוכחית (09:54, 19 בספטמבר 2011) (הצגת מקור)
 
שורה 3: שורה 3:
כיום הנחל הוא שמורת טבע, באפיק הנחל גדל צומח נחלים טיפוסי לגליל העליון וניתן לראות בו עדרים של שפן הסלע וחזיר הבר, שועלים, תנים ועופות דורסים.  
כיום הנחל הוא שמורת טבע, באפיק הנחל גדל צומח נחלים טיפוסי לגליל העליון וניתן לראות בו עדרים של שפן הסלע וחזיר הבר, שועלים, תנים ועופות דורסים.  
-
יובלי נחל עורבים יורדים מרום של כ-1000 מ' ל70 מ', ירידה חדה זו גרמה להתחתרות של הנחל ויצירת מפלים. הנחל המתחתר בבזלת והגיר תחתיה יוצר קניון עמוק שלאורכו  
+
יובלי נחל עורבים יורדים מרום של כ-1000 מ' ל70 מ', ירידה חדה זו גרמה להתחתרות של הנחל ויצירת מפלים. <!--[if gte mso 9]><xml>
-
 
+
<w:WordDocument>
-
שבעה מפלים, ארבעת המפלים העליונים חתורים ב'בזלת הכיסוי' ושלושת התחתונים חתורים בשכבות גיר איאוקני. המפל העליון, הגדול מבין השבעה מכונה "מפל עורבים",&nbsp;  
+
  <w:View>Normal</w:View>
 +
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
 +
  <w:TrackMoves/>
 +
  <w:TrackFormatting/>
 +
  <w:PunctuationKerning/>
 +
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
 +
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 +
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 +
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 +
  <w:DoNotPromoteQF/>
 +
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
 +
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 +
  <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript>
 +
  <w:Compatibility>
 +
  <w:BreakWrappedTables/>
 +
  <w:SnapToGridInCell/>
 +
  <w:WrapTextWithPunct/>
 +
  <w:UseAsianBreakRules/>
 +
  <w:DontGrowAutofit/>
 +
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
 +
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
 +
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
 +
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
 +
  <w:Word11KerningPairs/>
 +
  <w:CachedColBalance/>
 +
  </w:Compatibility>
 +
  <m:mathPr>
 +
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
 +
  <m:brkBin m:val="before"/>
 +
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
 +
  <m:smallFrac m:val="off"/>
 +
  <m:dispDef/>
 +
  <m:lMargin m:val="0"/>
 +
  <m:rMargin m:val="0"/>
 +
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
 +
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
 +
  <m:intLim m:val="subSup"/>
 +
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 +
  </m:mathPr></w:WordDocument>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 +
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 +
  LatentStyleCount="267">
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 +
</w:LatentStyles>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
 +
<style>
 +
/* Style Definitions */
 +
table.MsoNormalTable
 +
{mso-style-name:"Table Normal";
 +
mso-tstyle-rowband-size:0;
 +
mso-tstyle-colband-size:0;
 +
mso-style-noshow:yes;
 +
mso-style-priority:99;
 +
mso-style-qformat:yes;
 +
mso-style-parent:"";
 +
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
 +
mso-para-margin:0in;
 +
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 +
mso-pagination:widow-orphan;
 +
font-size:11.0pt;
 +
font-family:"Calibri","sans-serif";
 +
mso-ascii-font-family:Calibri;
 +
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
 +
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
 +
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
 +
mso-hansi-font-family:Calibri;
 +
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
 +
mso-bidi-font-family:Arial;
 +
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
 +
</style>
 +
<![endif]--><span lang="HE" dir="RTL">הנחל
 +
התחתר בבזלת, חשף את היחדיות הסדימנטריות שמתחתן תוך יצירת "חלון" אל
 +
היחידות שקדמו לבזלת. ההתחתרות בבבזלת ובגיר יצרה קניון עמוק שלאורכו שבעה מפלים, ארבעת
 +
המפלים העליונים חתורים ב'בזלת הכיסוי' ושלושת התחתונים חתורים בשכבות גיר
 +
איאוקני.</span> המפל העליון, הגדול מבין השבעה מכונה "מפל עורבים",&nbsp;  
גובהו כ-20 מ' וגובהם של שאר המפלים אינו עולה על 10 מ'. במורד הנחל נפתח הקניון ויוצר מניפת סחף רחבה.&nbsp;  
גובהו כ-20 מ' וגובהם של שאר המפלים אינו עולה על 10 מ'. במורד הנחל נפתח הקניון ויוצר מניפת סחף רחבה.&nbsp;  
שורה 348: שורה 673:
הגיר של נחל עורבים מורכבות בעיקר מקרבונטים של הקרטיקון והאיאוקן.</span><span lang="HE">&nbsp;</span>  
הגיר של נחל עורבים מורכבות בעיקר מקרבונטים של הקרטיקון והאיאוקן.</span><span lang="HE">&nbsp;</span>  
-
<span lang="HE">רצ</span>[[Image:Geological section of Nahal Orvim.jpg|thumb|left|394x309px|חתך גיאולוגי של נחל עורבים]]<span lang="HE">פי
+
<span lang="HE">רצ</span>[[Image:Geological section of Nahal Orvim.jpg|thumb|left|394x309px|חתך גיאולוגי של נחל עורבים (מור ושטייניץ, 1984)]]<span lang="HE">פי </span><!--[if gte mso 9]><xml>
-
הבזלת המרכיבים</span><span lang="HE"> את קירות הנחל מורכבים מסדרה של שפכי בזלת שהתחתון שבהם מונח באי
+
<w:WordDocument>
 +
  <w:View>Normal</w:View>
 +
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
 +
  <w:TrackMoves/>
 +
  <w:TrackFormatting/>
 +
  <w:PunctuationKerning/>
 +
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
 +
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 +
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 +
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 +
  <w:DoNotPromoteQF/>
 +
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
 +
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 +
  <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript>
 +
  <w:Compatibility>
 +
  <w:BreakWrappedTables/>
 +
  <w:SnapToGridInCell/>
 +
  <w:WrapTextWithPunct/>
 +
  <w:UseAsianBreakRules/>
 +
  <w:DontGrowAutofit/>
 +
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
 +
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
 +
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
 +
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
 +
  <w:Word11KerningPairs/>
 +
  <w:CachedColBalance/>
 +
  </w:Compatibility>
 +
  <m:mathPr>
 +
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
 +
  <m:brkBin m:val="before"/>
 +
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
 +
  <m:smallFrac m:val="off"/>
 +
  <m:dispDef/>
 +
  <m:lMargin m:val="0"/>
 +
  <m:rMargin m:val="0"/>
 +
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
 +
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
 +
  <m:intLim m:val="subSup"/>
 +
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 +
  </m:mathPr></w:WordDocument>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 +
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 +
  LatentStyleCount="267">
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 +
</w:LatentStyles>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
 +
<style>
 +
/* Style Definitions */
 +
table.MsoNormalTable
 +
{mso-style-name:"Table Normal";
 +
mso-tstyle-rowband-size:0;
 +
mso-tstyle-colband-size:0;
 +
mso-style-noshow:yes;
 +
mso-style-priority:99;
 +
mso-style-qformat:yes;
 +
mso-style-parent:"";
 +
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
 +
mso-para-margin:0in;
 +
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 +
mso-pagination:widow-orphan;
 +
font-size:11.0pt;
 +
font-family:"Calibri","sans-serif";
 +
mso-ascii-font-family:Calibri;
 +
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
 +
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
 +
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
 +
mso-hansi-font-family:Calibri;
 +
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
 +
mso-bidi-font-family:Arial;
 +
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
 +
</style>
 +
<![endif]--><span lang="HE">הבזלת המרכיבים את קירות הנחל מורכבים מסדרה של שפכי בזלת שהתחתון שבהם מונח באי
התאמה על הגיר האיאוקני. שפכי הבזלת מופרדים זה מזה על ידי יחידות של חרסיות
התאמה על הגיר האיאוקני. שפכי הבזלת מופרדים זה מזה על ידי יחידות של חרסיות
-
אדמדמות-חומות הניתנות לזיוהוי בנוף יחידות מכוסות צמחיה. מספר היחידות החרסיתיות
+
אדמדמות-חומות הניתנות לזיוהוי בנוף כיחידות מכוסות צמחיה. מספר היחידות החרסיתיות
-
אינו קבוע והוא משתנה במקומות שונים בנחל.</span><br>  
+
אינו קבוע והוא משתנה במקומות שונים בנחל.</span>  
 +
 
 +
<!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:WordDocument>
 +
  <w:View>Normal</w:View>
 +
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
 +
  <w:TrackMoves/>
 +
  <w:TrackFormatting/>
 +
  <w:PunctuationKerning/>
 +
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
 +
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 +
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 +
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 +
  <w:DoNotPromoteQF/>
 +
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
 +
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 +
  <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript>
 +
  <w:Compatibility>
 +
  <w:BreakWrappedTables/>
 +
  <w:SnapToGridInCell/>
 +
  <w:WrapTextWithPunct/>
 +
  <w:UseAsianBreakRules/>
 +
  <w:DontGrowAutofit/>
 +
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
 +
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
 +
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
 +
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
 +
  <w:Word11KerningPairs/>
 +
  <w:CachedColBalance/>
 +
  </w:Compatibility>
 +
  <m:mathPr>
 +
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
 +
  <m:brkBin m:val="before"/>
 +
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
 +
  <m:smallFrac m:val="off"/>
 +
  <m:dispDef/>
 +
  <m:lMargin m:val="0"/>
 +
  <m:rMargin m:val="0"/>
 +
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
 +
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
 +
  <m:intLim m:val="subSup"/>
 +
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 +
  </m:mathPr></w:WordDocument>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 +
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 +
  LatentStyleCount="267">
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 +
</w:LatentStyles>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
 +
<style>
 +
/* Style Definitions */
 +
table.MsoNormalTable
 +
{mso-style-name:"Table Normal";
 +
mso-tstyle-rowband-size:0;
 +
mso-tstyle-colband-size:0;
 +
mso-style-noshow:yes;
 +
mso-style-priority:99;
 +
mso-style-qformat:yes;
 +
mso-style-parent:"";
 +
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
 +
mso-para-margin:0in;
 +
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 +
mso-pagination:widow-orphan;
 +
font-size:11.0pt;
 +
font-family:"Calibri","sans-serif";
 +
mso-ascii-font-family:Calibri;
 +
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
 +
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
 +
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
 +
mso-hansi-font-family:Calibri;
 +
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
 +
mso-bidi-font-family:Arial;
 +
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
 +
</style>
 +
<![endif]-->  
<span lang="HE">המצוק
<span lang="HE">המצוק
-
התלול של נחל מגיע לרום 75 מ' וניתן לזהות בו תשעה שפכי בזלת, שעובים נע בין 2-17
+
התלול של הנחל מגיע לרום 75 מ' וניתן לזהות בו תשעה שפכי בזלת, שעובים נע בין 2-17
-
מ'. בין שפכי הבזלת מפרידות יחידות פלאוסול דקות בעובי של 200 ס"מ עד 1.5 מ'.
+
מ'. בין שפכי הבזלת מפרידות שמונה יחידות חרסיתיות דקות בעובי של 1.5-2 מ'. שפכי
-
ש</span><span lang="HE">פכי הבזלת מורכבים מבזלות-אלקליות-אוליביניות בעלות מבנה מאסיבי או עמודי. בין רוב
+
הבזלת מורכבים מבזלות-אלקליות-אוליביניות בעלות מבנה מאסיבי או עמודי. רוב יחידות
-
יחידות הבזלת מפריד קלינקר וזיקולרי בתחתית ו/או בראש שפך הבזלת.</span>  
+
הבזלת המסיביות מופרדות זו מזו באופקי קלינקר וזיקולרי בתחתית ו/או בראש מצוק
 +
הבזלת. בחלק מהמקרים מופיעה גם שכבה של אדמה שהתפתחה על גבי הקילוח (פליאוסול).</span> <!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:WordDocument>
 +
  <w:View>Normal</w:View>
 +
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
 +
  <w:TrackMoves/>
 +
  <w:TrackFormatting/>
 +
  <w:PunctuationKerning/>
 +
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
 +
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 +
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 +
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 +
  <w:DoNotPromoteQF/>
 +
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
 +
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 +
  <w:LidThemeComplexScript>HE</w:LidThemeComplexScript>
 +
  <w:Compatibility>
 +
  <w:BreakWrappedTables/>
 +
  <w:SnapToGridInCell/>
 +
  <w:WrapTextWithPunct/>
 +
  <w:UseAsianBreakRules/>
 +
  <w:DontGrowAutofit/>
 +
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
 +
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
 +
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
 +
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
 +
  <w:Word11KerningPairs/>
 +
  <w:CachedColBalance/>
 +
  </w:Compatibility>
 +
  <m:mathPr>
 +
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
 +
  <m:brkBin m:val="before"/>
 +
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
 +
  <m:smallFrac m:val="off"/>
 +
  <m:dispDef/>
 +
  <m:lMargin m:val="0"/>
 +
  <m:rMargin m:val="0"/>
 +
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
 +
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
 +
  <m:intLim m:val="subSup"/>
 +
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 +
  </m:mathPr></w:WordDocument>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 +
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 +
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 +
  LatentStyleCount="267">
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
 +
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 +
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 +
</w:LatentStyles>
 +
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
 +
<style>
 +
/* Style Definitions */
 +
table.MsoNormalTable
 +
{mso-style-name:"Table Normal";
 +
mso-tstyle-rowband-size:0;
 +
mso-tstyle-colband-size:0;
 +
mso-style-noshow:yes;
 +
mso-style-priority:99;
 +
mso-style-qformat:yes;
 +
mso-style-parent:"";
 +
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
 +
mso-para-margin:0in;
 +
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 +
mso-pagination:widow-orphan;
 +
font-size:11.0pt;
 +
font-family:"Calibri","sans-serif";
 +
mso-ascii-font-family:Calibri;
 +
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
 +
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
 +
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
 +
mso-hansi-font-family:Calibri;
 +
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
 +
mso-bidi-font-family:Arial;
 +
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
 +
</style>
 +
<![endif]-->
 +
 
 +
<span lang="HE"><span style="mso-spacerun:yes" />שפכי הבזלת תוארכו בשיטת K-Ar</span><span lang="HE"> לטווח שבין 1.6 מ"ש לשפך התחתון ו-0.7 מ"ש לשפך העליון.
 +
</span>  
<br>  
<br>  
 +
<br>
 +
<br>
<span lang="HE">[[Image:Cliff Nahal Orvim.jpg|thumb|right|356x532px|המצוק בנחל עורבים, שפכי בזלת המופרדים על ידי יחידות חרסיתיות]]</span>  
<span lang="HE">[[Image:Cliff Nahal Orvim.jpg|thumb|right|356x532px|המצוק בנחל עורבים, שפכי בזלת המופרדים על ידי יחידות חרסיתיות]]</span>  
שורה 424: שורה 1,725:
<br>  
<br>  
-
<br> <br>
+
<br> <br> '''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''
-
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''
+

גרסה נוכחית

נחל עורבים (ואדי עֻ'רַאבֶּה) שוכן בצפון-מערב רמת הגולן (נ.צ. 783132/264448) ליד קיבוץ להבות הבשן. הנחל יבש בקיץ ונשפך מערבה לנחל קליל, שהוא אחד מערוצי הירדן.
מבט אל נחל עורבים ואגם החולה צולם ע"י עמית מנדלסון 7/5/2004
מבט אל נחל עורבים ואגם החולה צולם ע"י עמית מנדלסון 7/5/2004

כיום הנחל הוא שמורת טבע, באפיק הנחל גדל צומח נחלים טיפוסי לגליל העליון וניתן לראות בו עדרים של שפן הסלע וחזיר הבר, שועלים, תנים ועופות דורסים.

יובלי נחל עורבים יורדים מרום של כ-1000 מ' ל70 מ', ירידה חדה זו גרמה להתחתרות של הנחל ויצירת מפלים. הנחל התחתר בבזלת, חשף את היחדיות הסדימנטריות שמתחתן תוך יצירת "חלון" אל היחידות שקדמו לבזלת. ההתחתרות בבבזלת ובגיר יצרה קניון עמוק שלאורכו שבעה מפלים, ארבעת המפלים העליונים חתורים ב'בזלת הכיסוי' ושלושת התחתונים חתורים בשכבות גיר איאוקני. המפל העליון, הגדול מבין השבעה מכונה "מפל עורבים", 

גובהו כ-20 מ' וגובהם של שאר המפלים אינו עולה על 10 מ'. במורד הנחל נפתח הקניון ויוצר מניפת סחף רחבה. 


הגיאולוגיה של הנחל

הבזלות של נחל עורבים הן חלק מבזלות צפון הגולן והן מתוארכות לאמצע הפלייסטוקן ויחידות הגיר של נחל עורבים מורכבות בעיקר מקרבונטים של הקרטיקון והאיאוקן. 

רצ
חתך גיאולוגי של נחל עורבים (מור ושטייניץ, 1984)
חתך גיאולוגי של נחל עורבים (מור ושטייניץ, 1984)
פי הבזלת המרכיבים את קירות הנחל מורכבים מסדרה של שפכי בזלת שהתחתון שבהם מונח באי

התאמה על הגיר האיאוקני. שפכי הבזלת מופרדים זה מזה על ידי יחידות של חרסיות אדמדמות-חומות הניתנות לזיוהוי בנוף כיחידות מכוסות צמחיה. מספר היחידות החרסיתיות אינו קבוע והוא משתנה במקומות שונים בנחל.


המצוק התלול של הנחל מגיע לרום 75 מ' וניתן לזהות בו תשעה שפכי בזלת, שעובים נע בין 2-17 מ'. בין שפכי הבזלת מפרידות שמונה יחידות חרסיתיות דקות בעובי של 1.5-2 מ'. שפכי הבזלת מורכבים מבזלות-אלקליות-אוליביניות בעלות מבנה מאסיבי או עמודי. רוב יחידות הבזלת המסיביות מופרדות זו מזו באופקי קלינקר וזיקולרי בתחתית ו/או בראש מצוק הבזלת. בחלק מהמקרים מופיעה גם שכבה של אדמה שהתפתחה על גבי הקילוח (פליאוסול).

<span style="mso-spacerun:yes" />שפכי הבזלת תוארכו בשיטת K-Ar לטווח שבין 1.6 מ"ש לשפך התחתון ו-0.7 מ"ש לשפך העליון.
המצוק בנחל עורבים, שפכי בזלת המופרדים על ידי יחידות חרסיתיות
המצוק בנחל עורבים, שפכי בזלת המופרדים על ידי יחידות חרסיתיות
מקורות

1. מדריך ישראל החדש : אנציקלופדיה, מסלולי טיול. עורך 2001. כרך 2: החרמון, הגולן ועמק חולה / עורך הכרך - מנחם מרקוס.

2. Mor, D., and Steinitz, G., 1984, K-Ar age of the basalts at Nahal Orvim: Jerusalem, Geological Survey of Israel Report GSI/37/84, 11p.

3. Singer, A., Ben-Dor, E., 1987. Origin of red clay layers interbedded with basalts of the Golan Heights. Geoderma, 39(4): 293-306.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים