סטילוליטים

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מ
שורה 105: שורה 105:
Karcz, Z., and C.H. Scholz, The fractal geometry of some stylolites from the Calcare<br>&nbsp;Massiccio Formation, Italy, Journal of Structural Geology, 25 (8), 1301-1316,&nbsp;.2003&nbsp;
Karcz, Z., and C.H. Scholz, The fractal geometry of some stylolites from the Calcare<br>&nbsp;Massiccio Formation, Italy, Journal of Structural Geology, 25 (8), 1301-1316,&nbsp;.2003&nbsp;
 +
 +
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''

גרסה מתאריך 12:58, 11 באוגוסט 2011

סטילוליטים Stylolite (מיונית: Stylos, στυλος  - עמוד ; Lithos, λίθος - אבן ) השם סטילוליטים ניתן לסטרוקטורה סדימנטרית של משטחים משוננים המכילים שאריות בלתי מסיסות הנוצרת
(צולם בנחל פרסה) משטח סטילוליט עם עמודונים.
(צולם בנחל פרסה) משטח סטילוליט עם עמודונים.
כתוצאה מהמסת לחץ

סטרוקטורה זו נפוצה באבני חול ובמיוחד בסלעים קרבונטים גיריים. בחתך דו מימדי ניצב למישור הסטילוליט צורת מישור הסטילוליט הינה כתפר משונן בתוספת חספוס המבדיל בין שני גופי הסלע.

בעבר בחברות נפט נהוג היה לאפיין סטילוליטם בחתך דו מימדי כשם שמאפיינים גלים בפיזיקה בעזרת פרמטרים כגון: אורך גל, תדירות, ואמפליטודה. כיום מחקרים מראים כי משטח סטילוליטי הינו משטח פרקטלי, אותו משטח ניתן לאפיון בעזרת חישוב המימד פרקטלי של החספוס.

כיום מרבית החוקרים טוענים כי תהליך סטילוליטיזציה (תהליך היווצרות הסטילוליטים) הוא תהליך דיאגנטי מאוחר ומתרחש בסלעים קשים.

 בסלע עם תכולת חרסיות מסויימת, המסת הלחץ תוגבר באזורים בהם תכולת החרסיות רבה יותר. כתוצאה מכך באזורים אלו מתפתחים תפרים עם תכולת חומרים בלתי מסיסים וחרסיות. תפרים אלו מתפתחים להיות סטילוליטים.

מידת השינון בסטילוליט נובעת מאי הומוגניות בסלע הגורמת להתפלגות מסיסות שונה באזורים שונים בסלע. ככל שתכולת החרסיות גדולה יותר כך מידת השינון גדולה יותר  והחספוס מודגש פחות היות ועובי ריכוז החרסיות עבה מן החספוס.

תהליך הסטילוליטיזציה מזוהה עם קומפקציה ודיאגנזה  וכ 40% מן החומר מסולק דרך עורקים או לחילופין דרך הנקבובים בזמן היווצרות. לסטילוליטים חשיבות הידרולוגית רבה וכן להבנת היווצרות מלכודות נפט היות וסטילוליטים מהווים מחסום פרמיאבילי בסלע.

תוכן עניינים

קלסיפיקציה של סטילוליטים

ישנן מספר דרכים למיין את סוגי הסטילוליטים השונים, הסיווג הנפוץ של סטילוליטים כיום הינו ביחס לשיכוב או ביחס למורפולוגיה.


קלסיפיקציה ביחס לשיכוב:

מבדילים בין שני סוגי סטילוליטים ביחס לשיכוב: סדימנטרים וטקטונים. בשדה ניתן להבדיל בין שני הסוגים האלה בעזרת היחס בין אוריינטצית העמודים והשיכוב.
בסטילוליט סדימנטרי צירי העמודים ניצבים לשיכוב. ואילו בסטילוליט טקטוני צירי העמודים מקבילים לשיכוב.


קלסיפיקציה ביחס למורפולוגיה:


סטילוליטים
Stylolitic

   Disjunctive   

Foliation

and

cleavage

רשת סטילוליטים
Anastomosing

Rouge
פסי המסה
Smooth


מאפיינים עיקריים

סטילוליטים הם משטחים פנימיים בסלע המהווים במקומות מישורי חולשה. מישורים אלו מאופיינים ע"י נוכחות חומר כהה בקו התפר המבדיל בין שני גופים. תפר הסטילוליט מורכב מחרסיות ומינרלים דקי גביש אחרים.

במקומות הסטילוליט מופיע באסוציאציה עם עורקים לרב במילוי קלציט. בדרך כלל עורקים אלו ניצבים למישור הממוצע של הסטילוליט, ומקבילים לצירי העמודונים בסטילוליט סדימנטרי. נוכחות עורקים הינה עדות למעוות כתוצאה ממאמץ מתיחה.


תכונות עיקריות:

1. השתרעות לטרלית של עשרות מטרים, במקומות לכל אורך היחידה הנחשפת.

2. סטילוליטים פועלים כמחסומים פרמיאביליים, וזאת כתוצאה ממספר דורות של המסה והשקעה המקטינה את נקבוביות הסלע.


מנגנון היווצרות

תהליך הסטילוליטיזציה מתרחש תחת מאמצי לחיצה בקרום העליון של כדור הארץ.
מודל קונספטואלי להמסת לחץ.
מודל קונספטואלי להמסת לחץ.

אחד המנגנונים המקובלים כיום לסטילוליטיזציה הינו מנגנון המסת לחץ

בשילוב תהליכי המסה והשקעה של יונים תוך כדי אובדן והסעת מאסה.

כאשר מניחים שהסלע ניתן לתיאור כצביר גרגרים מלוכד, המכיל מים בנקבים ניתן לערוך את ניסוי המחשבה המורכב מהשלבים הבאים:

1. המסה: במודל גרגרים, כאשר שני גרגרים נלחצים זה אל זה נוצר ריכוז מאמצים בנקודת המגע. ריכוז מאמצים זה גורם להמסת לחץ בנקודת המגע.

2. הסעה: החומר המומס מסולק בעזרת דיפוזיה או אדווקציה.

3. השקעה: ההשקעה מתרחשת בנקבים כך שיונים מומסים מוסעים בכיוון הגרדיאנט מהאזור המעוות ושוקעים על פני שטח של גביש לא מעוות.

 בנוסף אחת הסברות המוצעות כיום היא שנוכחות חרסיות מהווה קטליזטור לתהליך המסה והשקעה.גלריה


סטילוליטים מתצורת שבטה הטורונית.
סטילוליטים מתצורת שבטה הטורונית.
סטילוליטים סדימנטרים באבן גיר מתצורת אבנון הקנומנית.
סטילוליטים סדימנטרים באבן גיר מתצורת אבנון הקנומנית.


מקורות וקריאה נוספת:

גרוזמן י., היווצרות סטילוליטים סדימנטריים בישראל, עבודת גמר, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1997 .

B, Van Der Pluijm; S, Marshak, Earth Structure 2nd Edition, p24.

Karcz, Z., and C.H. Scholz, The fractal geometry of some stylolites from the Calcare
 Massiccio Formation, Italy, Journal of Structural Geology, 25 (8), 1301-1316, .2003 

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים