סייסמולוגיה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המדע העוסק בחקר רעידות אדמה ופענוח נתונים סייסמיים (ראה גלים סייסמיים). החוקרים בתחום זה, סייסמולוגים, עושים שימוש במדידות שונות של תנועת הקרקע באזורים פעילים סייסמית, מדידות סייסמוגרפים ברחבי העולם וכן נתונים גיאודטיים אחרים כדי להעריך את אופי הרעידות והמנגנון העומד מאחוריהן. ניתוח הנתונים השונים ושקלולם במודלים שונים מאפשר הבנת המנגנונים שיוצרים רעידות אדמה וכן לחזות את תדירות ועוצמות הרעידה באזורים שונים, בהתאם למאפיינים שלהם. בשל עלייה בהיקף האוכלוסיה בעולם, קיים צורך מתמיד להעריך את אזורי הסיכון המועדים לרעידות אדמה והיקף הנזק הצפוי בהם. העובדה כי אוכלוסייה רבה ברחבי העולם מתגוררת באזורים המועדים לפגיעה בעקבות רעידות אדמה גדולות מחייבת ניטור מתמיד והתרעה במידת הצורך. רעידת האדמה הגדולה שהתרחשה לחופי הונשו שביפן בשנת 2011 גרמה לנזק רב ברכוש בשל גלי הצונאמי שיצרה, אך מספר הנפגעים בנפש היה קטן, מפני שהסוכנות המטאורלוגית היפנית, העוסקת בניטור רעידות אדמה, התריעה את תושבי יפן בפני הרעידה והצונאמי הצפוי מיד עם זיהויה של הרעידה. נזק רב נחסך גם במקומות אחרים לחופי האוקיאנוס השקט, בעקבות התרעה שנתנו הרשויות הממלכתיות במדינות השונות.

סייסמולוגים בונים את תמונת הידע העדכנית על רעידות אדמה ומכמתים את הנזק הצפוי בכל אזור סיכון בהתאם לנתונים העומדים לרשותם. התראות מתאימות ניתנות למדינות ולרשויות מקומיות כדי לצמצם את הנזק הצפוי באמצעות תכנון נכון של בניית מבני התשתית והיערכות לשעת חירום במקרה רעידה כדי לצמצם נזק בנפש וברכוש.

מדידות סייסמיות משמשות גם להבנה של תהליכים טקטוניים מורכבים הנסתרים מעינם של מדענים, מאחר והן משדרות מידע אודות תהליכים המתרחשים בעומק הליתוספירה, ואף מעבר לה, במקומות בהם מדענים לא יכולים לבקר. תהליכים טקטוניים רחבי היקף ומבנה הליתוספרה בגבולות בין לוחות טקטוניים משוחזרים באמצעות מודלים ממחושבים שמשכללים אלפי נתונים ממדידות רבות ברחבי העולם. שחזור תלת מימדי של גבולות לוחות ומבנה הליתוספירה מכונה בשם טומוגרפיה סייסמית . אופן התנועה של גלים סייסמים בכדור הארץ והגעתם לתחנות מדידה ברחבי העולם מאפשר לחוקרים להעריך את מבנה כדור הארץ ואופי החומרים המרכיבים אותו.

לקריאה נוספת ועיון:


 http://earthquake.usgs.gov/learn/kids/eqscience.php

 http://www.jma.go.jp/en/tsunami/

 http://www.gsi.gov.il/_Uploads/1768NekudatMfne6.pdf

 http://earthquake.usgs.gov/hazards/?source=sitenav

Whole earth geophysics : an introductory textbook for geologists and geophysicists, Lillie, Robert J, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1999

כלים אישיים