פירוקלסטים

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
פירוקלסטים
חומר פירוקלסטי הוא חומר המועף לאוויר בעת התפרצות געשית. רובדי החומר הפירוקלסטי נערמים על דופנות הר הגעש ומעידים על התפרצות  בעבר. סמוך ללוע מצטברים חלקיקים פירוקלסטיים גסים וככל שמתרחקים ממנו מצטברים חלקיקים קטנים ואחידים יותר. החומר הפירוקלסטי המרכיב את [[המבנה הגעשי[[ הינו בלתי מלוכד ונוטה להיסחף כשהר הגעש כבה.
מקובל לסווג את הפירוקלסטים שנפלטו מלוע הר הגעש על פי גודל החלקיקים המרכיבים אותם:
< 2mm אפר וולקני. אפר וולקני נוצר כאשר ההתפוצצויות בהר הגעש הן רצופות וחזקות ביותר, דופנות הלוע נשברות ותערובת שברי הקירות והגזים עפה לאוויר. סלע וולקני הנוצר מאפר וולקני מכונה טוף.
2-64 mm לפילי. סלע וולקני הנוצר מהצטברות של לפילי וולקני מכונה לפיליסטון.
>64mm "פצצות וולקניות" ו"בלוקים וולקניים". פצצות נוצרות כאשר קרעי הלבה המותכת שנזרקו לאוויר מתעצבים תוך מעופם, מתעגלים או מקבלים צורות אוירודינמיות. לעיתים הפצצות אינן מספיקות להתמצק במהלך מעופן, נוחתות בעודן חמות ומתעוותות או נשברות בפגיעה. אם הפצצות  נדבקו זו לזו בעודן חמות, הסלע נקרא אגלוטינאט. להבדיל מפצצות, בלוקים נוצרים כאשר ההתפרצות מרסקת סלעים מוצקים בצינור ההזנה והלוע. שברי הסלע הגדולים נקראים בלוקים, אולם הרסק מכיל גם שברים קטנים יותר, בגודל לפילי ואפר. סלע הנוצר מהצטברות של בלוקים וולקניים מכונה ברקציה וולקנית.
                                                                                                                                                                       
פצצה וולקנית
                                                                                                                                    פצצה וולקנית         
סלע טוף
                                                                                                                                   סלע טוף
זרמים פירוקלסטים
flow – מסה נוזלית של שברי סלע וגזים שזורמת במהירות במורד הר הגעש בהשפעת כוח הכבידה. זרם פירוקלסטי יכול להיווצר כתוצאה מקריסה של צלע הר הגעש או מקריסת כיפה געשית. זרמים אלה מכילים מים וגזים שמקורם בהתפרצות, בקרח ובשלג שעל פני השטח ובאוויר שהזרם "רוכב" עליו.
נחשול (surge) –זרם פירוקלסטי בעל יחס גבוה של גזים לשברי סלע. לנחשול רמת אנרגיה גבוהה וצמיגות נמוכה. הוא נע במהירות גבוהה המאפשרת לו לעבור מכשולים טופוגרפיים כמו עמקים וגבעות. בשקיעתו, יוצר החומר הנחשוליהופעה דמויית טקסטורה סדימנטרית, כגון שיכוב צולב.
זרם פירוקלסטי בהתפרצות בהר סנט הלנס ב-1980.
                                                                                                         זרם פירוקלסטי בהתפרצות בהר סנט הלנס ב-1980.
 
 
 
מקורות:
·         אתר האינטרנט: www.indyarocks.com
·         אתר האינטרנט:www.geology.com
·         אתר האינטרנט: www.geo.mtu.edu
·         אתר האינטרנט: vulcan.wr.usgs.gov
·         צפונות כדור הארץ / שלמה שובאל, רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ו 2006.
·           Berlin ; : Springer, 2003   Volcanism / Hans-Ulrich Schmincke  
    
 
כלים אישיים