פצחי בוץ

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פצחי בוץ הינם סטרוקטורת ייבוש הנוצרת כתוצאה מייבוש פני שטח עשירים בסדימנט חרסיתי.דרך היווצרותם:

פצחי הבוץ נוצרים על פני הקרקע כתוצאה מייבוש איטי של סדימנט בוצי אשר נחשף לכוחות השמש והרוח. כתוצאה מאיבוד נוזלים נפח פצחי הבוץ יורד ונוצרים כוחות מתיחה המחולקים באופן שווה בכל הכיוונים על מישור השיכוב. שחרור לחץ המתיחה שנוצר יוצר דוגמאות אופייניות של סידוק פוליגונלי על פני שטח הסדימנט. כל פוליגון מתעקל כלפי מעלה בשוליו, בעוד שמרכזו יורד כלפי מטה כך שהפוליגונים מזכירים קעריות שטוחות. היכן שהמערך הפוליגונלי מאוד מפותח נוצרים עמודים פריזמתיים מרשימים על פני מספר סנטימטרים עד מטרים אשר מופרדים על ידי סידוק עמוק, ומחולקים לסטים משניים של סדקים. ככל שהסדימנט בעל גודל גרגר קטן יותר, עשיר בסמיקטיט והומוגני הצורה של הפוליגונים הנוצרים יותר מושלמת ( הסבר על צורה מושלמת בהמשך ) והקסגונלית .פלאוגאוגרפיה:

פצחי בוץ הינם כלי פלאוגאוגרפי שימושי. הם מספקים הוכחה לאי התאמה ברצף הסלעים. הם מורכבים מבוץ עשיר בחרסיות ולכן מעידים על השקעה באגן עם אנרגיית מים נמוכה כגון שלוליות , שולי אגמים או משטחי בוץ של משטחי גאות ושפל. הם מעידים על שינוי אקלימי המלווה בהתייבשות הבוץ . שימור פצחי הבוץ עשוי להעיד על שינוי אקלימי נוסף אשר מלווה בהצפה מחדש וחידוש משטר ההשקעה. כתוצאה ממשטר ההשקעה המחודש הסדקים עשויים להתמלא על ידי סדימנט ולהישמר . פצחי הבוץ שנקברו עוברים בעומק ליתיפיקציה ואם הם נחשפים בפני כדור הארץ, הם בדרך כלל מתבלים יותר בקלות ממילוי הסדקים. לפיכך, פצחי בוץ מאובנים יראו לעיתים קרובות כתבליט של מילוי של הסדקים או תבליט ומילוי מאוחר יותר שלהם.

פצחי הבוץ בעלי מאפיינים גיאומטריים המשותפים להרבה סדקי התכווצויות אחרים, כגון סדקי התקררות בדייקים וסילים בזלתיים, סדקים אשר נוצרים באדמה קפואה ומיקרו-סדקים הנוצרים במהלך ייבוש שכבות דקות של חומרים שונים (כפי שניתן לראות הרבה פעמים בצבע שהתייבש בסדרי גודל יותר גדולים). ניתן להסיק מהמאפיינים הגיאומטריים מידע לגבי קצב הייבוש והרכב המים; ייבוש מהיר של הבוץ יוצר צפיפות נמוכה של פצחי בוץ לעומת ייבוש איטי שלו אשר יוצר צפיפות גבוהה של פצחי בוץ. הבדל זה עשוי להעיד האם פצחי הבוץ נוצרו בתנאי שמש או תנאי צל. הרכב המים עשוי להשפיע על עיקול פצחי הבוץ. פצחי בוץ הנוצרים כתוצאה מהתייבשות מים מתוקים נוטים להתעקל בשוליהם כלפי מעלה ויוצרים צורה דמויית צלוחית, בעוד שפצחי בוץ הנוצרים כתוצאה מהתייבשות מים מלוחים אינם מתעקלים מעלה או מטה בשוליהם אלא נותרים שטוחים (Kindle E. M , 1917) .קלסיפיקציה של פצחי בוץ, המבוססת על: שלמות, אוריינטציה, צורה והרכב (Allen, J.R.L. , 1982):

• שלמות

פצחי בוץ מושלמים יוצרים רשת של סדקים מחוברים. חיבור הסדקים מתרחש כאשר סדקים בודדים מתחברים אחד לשני ויוצרים יחדיו סדק מתמשך. סדקי בוץ לא מושלמים בצורתם כאשר הסדקים אינם מתחברים אחד עם השני.

• צורה

סידוק אורתוגונלי . - בסידוק בעל אוריינטציה מועדפת, הסידוק בדרך כלל מושלם (יוצר רשת של סדקים מחוברים) ,הפוליגונים הנוצרים לא בעלי צורה פוליגונלית מושלמת ולעיתים נוצרות שורות של פוליגונים לא סימטריים. - בסידוק בעל אוריינטציה רנדומלית הסידוק איננו מושלם (לא יוצר רשת של סדקים מחוברים) ולפיכך לא נוצרים פוליגונים.

סידוק לא אורתוגונלי . - בסידוק לא מושלם, הסידוק עשוי ליצור נקודות משולשות בודדות מ-3 סדקים או יותר (ההופעה יותר שכיחה היא של 3 סדקים). - בסידוק מושלם עשויות להיווצר מגוון של צורות גיאומטריות .

• התעקלות פצחי הבוץ

התעקלות פצחי הבוץ מתרחשת במהלך השלבים האחרונים, בשלב איבוד הנוזלים שלהם. ההתעקלות בדרך כלל מתרחשת בשכבה החשופה העליונה של בוץ המשוכב בדקות. השכבה מתעקלת כאשר כתוצאה מאידוי המים מהסדינמט נפרדות השכבות במישורים שבין שכבה לשכבה. השכבה העליונה הרבה יותר חלשה ממקבץ השכבות תחתיה ולכן היא מתעקלת שהנוזלים מתייבשים.מקורות מידע :

1) .Allen, J.R.L., 1982, "Sedimentary Structures: Their Character and Physical Basis" (v. 2): Elsevier, Oxford, P. 593

2) .Gerard V. Middleton.,2006, Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks, P. 212-214

3) .Kindle, E. M., 1917, "Some Factors Affecting the Development of Mud-Cracks". Journal of Geology 25 (2), P. 135–144

כלים אישיים