קירוב אדיאבטי

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליכים פיסיקליים רבים כרוכים בהעברת חום מ-תת מערכת פיסיקלית אחת למשנה. תהליכים אלו מסובכים מאוד בעיקרם, כך שדרושות הנחות מקלות על מנת לבצע צעדים ראשוניים בהבנת המערכת הפיסיקלית המדוברת. תהליך פיסיקלי בנוזל אידיאלי-איזוטרופי (נוזל אשר טנזור המאמץ בו סימטרי ואלכסוני) נקרא תהליך אדיאבטי כאשר - הזמן האופייני הדרוש לשינוי בגודל יחידת הנפח ארוך בהרבה מהזמן הדרוש להגעה לשיווי משקל תרמודינאמי מקומי (LTE) באותה יחידת הנפח (זמן תרמליזציה), כי אז השינויים ביחידת הנפח הם הפיכים, כלומר האנטרופיה שלהם קבועה.

על פי החוק השני של התרמודינמיקה ההנחה הנל אומרת ש-משוואת המצב היא: Tds=de+pdv=0, כאשר T היא הטמ'פ, s היא האנטרופיה, e היא האנרגיה הפנימית, p הוא הלחץ ו- v הוא הנפח הסגולי ליחידת מסה.

ממשוואה זו אפשר לקבל את משוואת התנועה לאנרגיה הפנימית והצפיפות, זאת בכדי לסגור את מערכת המשוואות בנוזל אידיאלי המקשר בין הלחץ לצפיפות והאנרגיה הפנימית, לפונקציה של צפיפות בלבד.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים