רגישות אקלימית

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הרגישות של המערכת: ε, היא עד כמה תתחמם המערכת עבור אילוץ קרינתי נתון.

 \epsilon = \frac{ \Delta Ts}{RF}


ΔTs הוא השינוי שהתרחש בטמפרטורת שיווי המשקל בקרקע.

RF - האילוץ הקרינתי.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים