תיקון טופוגרפיה

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
-
תיקון טופוגרפי הינו מונח ב[גאופיזיקה] המתייחס לתיקון ב[אנומליות גרבימטריות]. הוא מתקן את ההפרזה ב[תיקון בוגה] על ידי חישוב מדוייק של הגאומטריה הספציפית של אזור המדידה. בתיקון משתמשים לרוב באותו ממוצע צפיפות של חומר בין גובה המדידה למשטח הייחוס, כמו ב[תיקון בוגה]. על מנת לחשב את המשיכה הנובעת מטופוגרפיה, צריך להעריך את מסת הסביבה ואת מרחק המסה מנקודת המדידה. ערך זה יישתנה ותלוי, כמובן, במיקומה של תחנת המדידה. שיטה לבחינת פיזור הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה הוצגה ע"י Hammer ב- 1939. Hammer הציע שיטה סיסטמתית שהגדירה את הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה, את המרחקים מהמסה וחישבה את תאוצת הכובד הנוספת. תאוצה זו הוספה לשיקול האנומליות ממה שהתקבל במדידה (יחד עם [אנומליית אוויר חופשי] ו[אנומליית בוגה]). כיום ניתן להשתמש בשיטה זו באמצעות מחשבים, ולקבל תוצאות בצורה נוחה יותר. עם זאת, מדידות שנערכות בסמוך למאסה אנומלית, למשל קרוב לאזורי מחצבים או בסמיכות לצוק, או ליד טופוגרפיה חריפה ומשתנה, יקשו עד מאוד על מדידה מדויקת. לכן, אם הדבר אפשרי, מומלץ לבצע את מדידות כבידה באזורים נטולי אפקטים קיצוניים של קרקע ([אזורי האמר פנימיים]).  
+
תיקון טופוגרפי הינו מונח ב[[גאופיזיקה]] המתייחס לתיקון ב[[אנומליות גרבימטריות]]. הוא מתקן את ההפרזה ב[תיקון בוגה] על ידי חישוב מדוייק של הגאומטריה הספציפית של אזור המדידה. בתיקון משתמשים לרוב באותו ממוצע צפיפות של חומר בין גובה המדידה למשטח הייחוס, כמו ב[תיקון בוגה]. על מנת לחשב את המשיכה הנובעת מטופוגרפיה, צריך להעריך את מסת הסביבה ואת מרחק המסה מנקודת המדידה. ערך זה יישתנה ותלוי, כמובן, במיקומה של תחנת המדידה. שיטה לבחינת פיזור הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה הוצגה ע"י Hammer ב- 1939. Hammer הציע שיטה סיסטמתית שהגדירה את הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה, את המרחקים מהמסה וחישבה את תאוצת הכובד הנוספת. תאוצה זו הוספה לשיקול האנומליות ממה שהתקבל במדידה (יחד עם [[אנומליית אוויר חופשי]] ו[[אנומליית בוגה]]). כיום ניתן להשתמש בשיטה זו באמצעות מחשבים, ולקבל תוצאות בצורה נוחה יותר. עם זאת, מדידות שנערכות בסמוך למאסה אנומלית, למשל קרוב לאזורי מחצבים או בסמיכות לצוק, או ליד טופוגרפיה חריפה ומשתנה, יקשו עד מאוד על מדידה מדויקת. לכן, אם הדבר אפשרי, מומלץ לבצע את מדידות כבידה באזורים נטולי אפקטים קיצוניים של קרקע ([[אזורי האמר פנימיים]]).  
  [[Image:Top cor.png]]
  [[Image:Top cor.png]]

גרסה מתאריך 09:06, 13 ביולי 2011

תיקון טופוגרפי הינו מונח בגאופיזיקה המתייחס לתיקון באנומליות גרבימטריות. הוא מתקן את ההפרזה ב[תיקון בוגה] על ידי חישוב מדוייק של הגאומטריה הספציפית של אזור המדידה. בתיקון משתמשים לרוב באותו ממוצע צפיפות של חומר בין גובה המדידה למשטח הייחוס, כמו ב[תיקון בוגה]. על מנת לחשב את המשיכה הנובעת מטופוגרפיה, צריך להעריך את מסת הסביבה ואת מרחק המסה מנקודת המדידה. ערך זה יישתנה ותלוי, כמובן, במיקומה של תחנת המדידה. שיטה לבחינת פיזור הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה הוצגה ע"י Hammer ב- 1939. Hammer הציע שיטה סיסטמתית שהגדירה את הטופוגרפיה סביב תחנת מדידה, את המרחקים מהמסה וחישבה את תאוצת הכובד הנוספת. תאוצה זו הוספה לשיקול האנומליות ממה שהתקבל במדידה (יחד עם אנומליית אוויר חופשי ואנומליית בוגה). כיום ניתן להשתמש בשיטה זו באמצעות מחשבים, ולקבל תוצאות בצורה נוחה יותר. עם זאת, מדידות שנערכות בסמוך למאסה אנומלית, למשל קרוב לאזורי מחצבים או בסמיכות לצוק, או ליד טופוגרפיה חריפה ומשתנה, יקשו עד מאוד על מדידה מדויקת. לכן, אם הדבר אפשרי, מומלץ לבצע את מדידות כבידה באזורים נטולי אפקטים קיצוניים של קרקע (אזורי האמר פנימיים).

Image:Top cor.png


באיור רואים, כי יש להחסיר את התרומה של 2 (אזור שקוע) ולהוסיף את התרומה של 1 (טופוגרפיה בולטת). (מתוך: Sleep & Fujita)

כלים אישיים