Coastal upwelling

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
-
<div dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 18pt" dir="ltr">Coastal Upwelling</span></div><div dir="rtl">'''&nbsp;'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl"</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">זוהי תופעה המתרחשת בסביבות חופיות &nbsp;ומשמעותה עליית מי עומק אל פני השטח.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">מי עומק אלה דלים בחמצן ועשירים בנוטריינטים ( חומרים מומסים בעלי ערך תזונתי לאורגניזמים). &nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">פיטופלנקטון, יצורים מיקרוסקופים פוטוסינטתים הנזקקים לנוטרייאנטים אלו כתנאי לגדילתם, נפוצים באזורים אלו. לכן, אזורים של עלית מי עומק העשירים בנוטריינטים אלה, הינם&nbsp;אזורים פוריים ועשירים בדגה ופעילות [ביולוגית]. </div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">'''הובלת אקמן והשפעתה על העלאת מי עומק לאורך החוף:'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">הובלת אקמן היא התופעה בה הרוח מניעה את זרמי הים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">כל שכבה של מים מניעה את השכבה מתחתיה ו/או מעליה (כתוצאה מחיכוך) ב °45 בגלל ההשפעה של כוח קוריוליס כך שנוצרת מן עמודה ארוכה של שכבות מים הנקראת ספירלת אקמן, בסופו של דבר <u>השקול של הובלת אקמן</u> היא תנועה של&nbsp;°90 ימינה מכיוון הרוח בהמיספרה הצפונית&nbsp;ותנועה של °90 שמאלה מכיוון הרוח בהמיספרה הדרומית.&nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl"><u>לאורך החופים כתוצאה מרוחות הנושבות לאורכם ומהובלת אקמן, נוצר גירעון של מים כך שמים אחרים עולים מהעומק על מנת למלא את החסר.</u></div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;</div><div style="text-align: center; line-height: 150%" dir="rtl">'''[[Image:אפוולינג.JPG]]&nbsp;[[Image:Ekman.JPG|535x394px|תיאור סכמטי של ספירלת אקמן והשקול של הובלת אקמן]]'''</div><div style="text-align: right; line-height: 150%" dir="rtl">'''&nbsp;'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">'''אזורים עיקריים בהם מתרחש אפוולינג'''&nbsp;:</div>
+
<div dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 18pt" dir="ltr">Coastal Upwelling</span></div><div dir="rtl">'''&nbsp;'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">זוהי תופעה המתרחשת בסביבות חופיות &nbsp;ומשמעותה עליית מי עומק אל פני השטח.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">מי עומק אלה דלים בחמצן ועשירים בנוטריינטים ( חומרים מומסים בעלי ערך תזונתי לאורגניזמים). &nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">פיטופלנקטון, יצורים מיקרוסקופים פוטוסינטתים הנזקקים לנוטרייאנטים אלו כתנאי לגדילתם, נפוצים באזורים אלו. לכן, אזורים של עלית מי עומק העשירים בנוטריינטים אלה, הינם&nbsp;אזורים פוריים ועשירים בדגה ופעילות [ביולוגית]. </div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">'''הובלת אקמן והשפעתה על העלאת מי עומק לאורך החוף:'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">הובלת אקמן היא התופעה בה הרוח מניעה את זרמי הים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">כל שכבה של מים מניעה את השכבה מתחתיה ו/או מעליה (כתוצאה מחיכוך) ב °45 בגלל ההשפעה של כוח קוריוליס כך שנוצרת מן עמודה ארוכה של שכבות מים הנקראת ספירלת אקמן, בסופו של דבר <u>השקול של הובלת אקמן</u> היא תנועה של&nbsp;°90 ימינה מכיוון הרוח בהמיספרה הצפונית&nbsp;ותנועה של °90 שמאלה מכיוון הרוח בהמיספרה הדרומית.&nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl"><u>לאורך החופים כתוצאה מרוחות הנושבות לאורכם ומהובלת אקמן, נוצר גירעון של מים כך שמים אחרים עולים מהעומק על מנת למלא את החסר.</u></div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;</div><div style="text-align: center; line-height: 150%" dir="rtl">'''[[Image:אפוולינג.JPG]]&nbsp;[[Image:Ekman.JPG|535x394px|תיאור סכמטי של ספירלת אקמן והשקול של הובלת אקמן]]'''</div><div style="text-align: right; line-height: 150%" dir="rtl">'''&nbsp;'''</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">'''אזורים עיקריים בהם מתרחש אפוולינג'''&nbsp;:</div>
*אזורי האפוולינג הגדולים בעולם הם בקרבת חופים מזרחיים, ניתן לראות שאלו אזורים פוריים לדוגמא החוף של פרו.  
*אזורי האפוולינג הגדולים בעולם הם בקרבת חופים מזרחיים, ניתן לראות שאלו אזורים פוריים לדוגמא החוף של פרו.  
*באוקיינוס ההודי כתוצאה ממונסונים – חילופי עונות, מתרחש אפוולינג עונתי.
*באוקיינוס ההודי כתוצאה ממונסונים – חילופי עונות, מתרחש אפוולינג עונתי.

גרסה מתאריך 12:24, 8 ביולי 2010

Coastal Upwelling
 
זוהי תופעה המתרחשת בסביבות חופיות  ומשמעותה עליית מי עומק אל פני השטח.
מי עומק אלה דלים בחמצן ועשירים בנוטריינטים ( חומרים מומסים בעלי ערך תזונתי לאורגניזמים).  
פיטופלנקטון, יצורים מיקרוסקופים פוטוסינטתים הנזקקים לנוטרייאנטים אלו כתנאי לגדילתם, נפוצים באזורים אלו. לכן, אזורים של עלית מי עומק העשירים בנוטריינטים אלה, הינם אזורים פוריים ועשירים בדגה ופעילות [ביולוגית].
הובלת אקמן והשפעתה על העלאת מי עומק לאורך החוף:
הובלת אקמן היא התופעה בה הרוח מניעה את זרמי הים.
כל שכבה של מים מניעה את השכבה מתחתיה ו/או מעליה (כתוצאה מחיכוך) ב °45 בגלל ההשפעה של כוח קוריוליס כך שנוצרת מן עמודה ארוכה של שכבות מים הנקראת ספירלת אקמן, בסופו של דבר השקול של הובלת אקמן היא תנועה של °90 ימינה מכיוון הרוח בהמיספרה הצפונית ותנועה של °90 שמאלה מכיוון הרוח בהמיספרה הדרומית. 
לאורך החופים כתוצאה מרוחות הנושבות לאורכם ומהובלת אקמן, נוצר גירעון של מים כך שמים אחרים עולים מהעומק על מנת למלא את החסר.
 
Image:אפוולינג.JPG תיאור סכמטי של ספירלת אקמן והשקול של הובלת אקמן
 
אזורים עיקריים בהם מתרחש אפוולינג :
  • אזורי האפוולינג הגדולים בעולם הם בקרבת חופים מזרחיים, ניתן לראות שאלו אזורים פוריים לדוגמא החוף של פרו.
  • באוקיינוס ההודי כתוצאה ממונסונים – חילופי עונות, מתרחש אפוולינג עונתי.
 כתוצאה מהפרש טמפ' רב בין אוקיינוס זה ליבשות נוצרים שינויים במשטר הרוחות מה שגורם גם לשינויים בזרמי הים. לכן ,בקיץ (הצפוני) יבשת הודו מקבלת את רוב המשקעים –גשמי המונסון ונוצר אפוולינג חופי באזור של צפון מזרח אפריקה , ובחורף (הצפוני) אפוולינג חופי בחופים המערביים של הודו.
  • באוקיינוס השקט כתוצאה מאל ניניו EL NINO.
תופעה זו מתאפיינת בשינוי הטמפרטורה של מי השטח, משפיעה על עוצמת האפוולינג וכתוצאה מכך על אספקת הנוטריינטים וגם על כמות המשקעים.
בשנים רגילות בהן אין אל ניניו, רוחות הסחר חזקות ( – רוחות מזרחיות ברחבים הנמוכים) כך שהן גורמות לתופעות של זרמים ואפוולינג, כלומר אזורים פורים מבחינת דגה בקרבת החופים. איזור שיש בו מים קרים (– מי העומק שעלו לפני השטח), היכולת לאדות ממנו קטנה וכתוצאה מכך היבשות בקרבת חוף זה יהיו יבשות- פחות משקעים.
בשנים שבהן יש אל ניניו, רוחות הסחר נחלשות וכתוצאה מכך גם האפוולינג החופי נחלש, פחות נוטריינטים = פחות דגה =הפוריות נחלשת .
המים בקרבת החוף חמים יותר, היכולת לאדות מהם גדולה יותר ולכן היבשות בקרבת החוף מקבלות יותר משקעים.
 
 איזורי האפוולינג העיקריים בעולם:
 Image:מפה.JPG
כלים אישיים