Coastal upwelling

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
גרסה נוכחית (11:28, 13 ביולי 2011) (הצגת מקור)
 
שורה 5: שורה 5:
*באוקיינוס השקט כתוצאה מאל ניניו <span dir="ltr">EL NINO</span>.
*באוקיינוס השקט כתוצאה מאל ניניו <span dir="ltr">EL NINO</span>.
<div style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir="rtl">תופעה זו מתאפיינת בשינוי הטמפרטורה של מי השטח, משפיעה על עוצמת האפוולינג וכתוצאה מכך על אספקת הנוטריינטים וגם על כמות המשקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">בשנים רגילות בהן אין אל ניניו, רוחות הסחר חזקות ( – רוחות מזרחיות ברחבים הנמוכים) כך שהן גורמות לתופעות של זרמים ואפוולינג, כלומר אזורים פורים מבחינת דגה בקרבת החופים. איזור שיש בו מים קרים (– מי העומק שעלו לפני השטח), היכולת לאדות ממנו קטנה וכתוצאה מכך היבשות בקרבת חוף זה יהיו יבשות- פחות משקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">בשנים שבהן יש אל ניניו, רוחות הסחר נחלשות וכתוצאה מכך גם האפוולינג החופי נחלש, פחות נוטריינטים = פחות דגה =הפוריות נחלשת .</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">המים בקרבת החוף חמים יותר, היכולת לאדות מהם גדולה יותר ולכן היבשות בקרבת החוף מקבלות יותר משקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;איזורי האפוולינג העיקריים בעולם:</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;[[Image:מפה.JPG]]</div>
<div style="line-height: 150%; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm" dir="rtl">תופעה זו מתאפיינת בשינוי הטמפרטורה של מי השטח, משפיעה על עוצמת האפוולינג וכתוצאה מכך על אספקת הנוטריינטים וגם על כמות המשקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">בשנים רגילות בהן אין אל ניניו, רוחות הסחר חזקות ( – רוחות מזרחיות ברחבים הנמוכים) כך שהן גורמות לתופעות של זרמים ואפוולינג, כלומר אזורים פורים מבחינת דגה בקרבת החופים. איזור שיש בו מים קרים (– מי העומק שעלו לפני השטח), היכולת לאדות ממנו קטנה וכתוצאה מכך היבשות בקרבת חוף זה יהיו יבשות- פחות משקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">בשנים שבהן יש אל ניניו, רוחות הסחר נחלשות וכתוצאה מכך גם האפוולינג החופי נחלש, פחות נוטריינטים = פחות דגה =הפוריות נחלשת .</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">המים בקרבת החוף חמים יותר, היכולת לאדות מהם גדולה יותר ולכן היבשות בקרבת החוף מקבלות יותר משקעים.</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;איזורי האפוולינג העיקריים בעולם:</div><div style="line-height: 150%" dir="rtl">&nbsp;[[Image:מפה.JPG]]</div>
 +
 +
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''

גרסה נוכחית

Coastal Upwelling
 
זוהי תופעה המתרחשת בסביבות חופיות  ומשמעותה עליית מי עומק אל פני השטח.
מי עומק אלה דלים בחמצן ועשירים בנוטריינטים ( חומרים מומסים בעלי ערך תזונתי לאורגניזמים).  
פיטופלנקטון, יצורים מיקרוסקופים פוטוסינטתים הנזקקים לנוטרייאנטים אלו כתנאי לגדילתם, נפוצים באזורים אלו. לכן, אזורים של עלית מי עומק העשירים בנוטריינטים אלה, הינם אזורים פוריים ועשירים בדגה ופעילות [ביולוגית].
הובלת אקמן והשפעתה על העלאת מי עומק לאורך החוף:
הובלת אקמן היא התופעה בה הרוח מניעה את זרמי הים.
כל שכבה של מים מניעה את השכבה מתחתיה ו/או מעליה (כתוצאה מחיכוך) ב °45 בגלל ההשפעה של כוח קוריוליס כך שנוצרת מן עמודה ארוכה של שכבות מים הנקראת ספירלת אקמן, בסופו של דבר השקול של הובלת אקמן היא תנועה של °90 ימינה מכיוון הרוח בהמיספרה הצפונית ותנועה של °90 שמאלה מכיוון הרוח בהמיספרה הדרומית. 
לאורך החופים כתוצאה מרוחות הנושבות לאורכם ומהובלת אקמן, נוצר גירעון של מים כך שמים אחרים עולים מהעומק על מנת למלא את החסר.
 
Image:אפוולינג.JPG תיאור סכמטי של ספירלת אקמן והשקול של הובלת אקמן
 
אזורים עיקריים בהם מתרחש אפוולינג :
  • אזורי האפוולינג הגדולים בעולם הם בקרבת חופים מזרחיים, ניתן לראות שאלו אזורים פוריים לדוגמא החוף של פרו.
  • באוקיינוס ההודי כתוצאה ממונסונים – חילופי עונות, מתרחש אפוולינג עונתי.
 כתוצאה מהפרש טמפ' רב בין אוקיינוס זה ליבשות נוצרים שינויים במשטר הרוחות מה שגורם גם לשינויים בזרמי הים. לכן ,בקיץ (הצפוני) יבשת הודו מקבלת את רוב המשקעים –גשמי המונסון ונוצר אפוולינג חופי באזור של צפון מזרח אפריקה , ובחורף (הצפוני) אפוולינג חופי בחופים המערביים של הודו.
  • באוקיינוס השקט כתוצאה מאל ניניו EL NINO.
תופעה זו מתאפיינת בשינוי הטמפרטורה של מי השטח, משפיעה על עוצמת האפוולינג וכתוצאה מכך על אספקת הנוטריינטים וגם על כמות המשקעים.
בשנים רגילות בהן אין אל ניניו, רוחות הסחר חזקות ( – רוחות מזרחיות ברחבים הנמוכים) כך שהן גורמות לתופעות של זרמים ואפוולינג, כלומר אזורים פורים מבחינת דגה בקרבת החופים. איזור שיש בו מים קרים (– מי העומק שעלו לפני השטח), היכולת לאדות ממנו קטנה וכתוצאה מכך היבשות בקרבת חוף זה יהיו יבשות- פחות משקעים.
בשנים שבהן יש אל ניניו, רוחות הסחר נחלשות וכתוצאה מכך גם האפוולינג החופי נחלש, פחות נוטריינטים = פחות דגה =הפוריות נחלשת .
המים בקרבת החוף חמים יותר, היכולת לאדות מהם גדולה יותר ולכן היבשות בקרבת החוף מקבלות יותר משקעים.
 
 איזורי האפוולינג העיקריים בעולם:
 Image:מפה.JPG

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים