Ldr

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 1: שורה 1:
-
אחת מהפונקציות הניתנות למדידה ע"י מכ"מ פולרימטרי.
+
אחת מהפונקציות הניתנות למדידה ע"י [[מכ"מ פולרימטרי]].
כאשר החלקיקים אינם לגמרי ספריים, חלק מהשדרים המוחזרים מכילים רכיב אנכי לקרן היוצאת מהמכ"מ. היחס בין הרכיבים המוחזרים מבוטא ע"י המשוואה הבאה:
כאשר החלקיקים אינם לגמרי ספריים, חלק מהשדרים המוחזרים מכילים רכיב אנכי לקרן היוצאת מהמכ"מ. היחס בין הרכיבים המוחזרים מבוטא ע"י המשוואה הבאה:
-
Ldr=10logZvh/Zhh
+
<math>Ldr=10log_{10}({{Z_{vh}}\over{Z_{hh}}})</math>
 +
 
 +
<math>Z_{hh}</math> היא הקרינה המתקבלת בקיטוב אופקי לאחר שידור בקיטוב אופקי.
 +
 
 +
<math>Z_{vh}</math> היא הקרינה המתקבלת בקיטוב אופקי לאחר שידור בקיטוב אנכי.
 +
 
ונותן לנו את ערכי Ldr.
ונותן לנו את ערכי Ldr.
 +
הערך הוא שלילי כי הרכיב האנכי יותר קטן מהרכיב האופקי.
הערך הוא שלילי כי הרכיב האנכי יותר קטן מהרכיב האופקי.
-
אנו יכולים להבחין ע"י Ldr בשני ארועים עיקריים: ברד ו[[משטח ההמסה]].
+
אנו יכולים להבחין ע"י Ldr בשני ארועים עיקריים: [[ברד]] ו[[משטח ההמסה]].
-הערכים גבוהים בברד, זאת מכיוון שאבני הברד לרוב לא ספריים לגמרי, מה שיוצר בעת נפילתם תנודות אשר גורמות לחלק מהקרינה אשר משודרת בכיוון האופקי לחזור למכ"מ בכיוון אנכי וזה בעצם מה שאנו מודדים ב-Ldr.
-הערכים גבוהים בברד, זאת מכיוון שאבני הברד לרוב לא ספריים לגמרי, מה שיוצר בעת נפילתם תנודות אשר גורמות לחלק מהקרינה אשר משודרת בכיוון האופקי לחזור למכ"מ בכיוון אנכי וזה בעצם מה שאנו מודדים ב-Ldr.
-הערכים גבוהים גם במשטח ההמסה, זאת מסיבות דומות לברד, בתהליך ההמסה ההידרומטאורים הם גדולים ורטובים, ומקבלים צורות לא רגילות אשר גורמות לשינויים בכיוון וכמות הקרינה המוחזרת למכ"מ אשר ניתנים למדידה ע"י Ldr.
-הערכים גבוהים גם במשטח ההמסה, זאת מסיבות דומות לברד, בתהליך ההמסה ההידרומטאורים הם גדולים ורטובים, ומקבלים צורות לא רגילות אשר גורמות לשינויים בכיוון וכמות הקרינה המוחזרת למכ"מ אשר ניתנים למדידה ע"י Ldr.

גרסה מתאריך 06:34, 29 ביולי 2009

אחת מהפונקציות הניתנות למדידה ע"י מכ"מ פולרימטרי.

כאשר החלקיקים אינם לגמרי ספריים, חלק מהשדרים המוחזרים מכילים רכיב אנכי לקרן היוצאת מהמכ"מ. היחס בין הרכיבים המוחזרים מבוטא ע"י המשוואה הבאה:

Ldr=10log_{10}({{Z_{vh}}\over{Z_{hh}}})

Zhh היא הקרינה המתקבלת בקיטוב אופקי לאחר שידור בקיטוב אופקי.

Zvh היא הקרינה המתקבלת בקיטוב אופקי לאחר שידור בקיטוב אנכי.


ונותן לנו את ערכי Ldr.


הערך הוא שלילי כי הרכיב האנכי יותר קטן מהרכיב האופקי.

אנו יכולים להבחין ע"י Ldr בשני ארועים עיקריים: ברד ומשטח ההמסה.

-הערכים גבוהים בברד, זאת מכיוון שאבני הברד לרוב לא ספריים לגמרי, מה שיוצר בעת נפילתם תנודות אשר גורמות לחלק מהקרינה אשר משודרת בכיוון האופקי לחזור למכ"מ בכיוון אנכי וזה בעצם מה שאנו מודדים ב-Ldr.

-הערכים גבוהים גם במשטח ההמסה, זאת מסיבות דומות לברד, בתהליך ההמסה ההידרומטאורים הם גדולים ורטובים, ומקבלים צורות לא רגילות אשר גורמות לשינויים בכיוון וכמות הקרינה המוחזרת למכ"מ אשר ניתנים למדידה ע"י Ldr.

כלים אישיים