Phase array

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(דף חדש: סוג של מכ"ם אשר מורכב מאוסף של מכ"מים רבים. ישנו משדר אחד שמשדר אלומה כלל כיוונית. האלומה פוג...)
גרסה נוכחית (11:47, 13 ביולי 2011) (הצגת מקור)
 
שורה 2: שורה 2:
ישנו משדר אחד שמשדר אלומה כלל כיוונית. האלומה פוגעת במטרה וחוזרת. אולם בגלל שהמכ"ם מורכב למעשה מהרבה מאוד מכ"מים הגל החוזר חוזר לכולם, אולם בהפרש פאזה קטן, הפרש פאזה זה מאפשר לדעת את הזוית ממנו מגיעה האלומה החוזרת, כלומר המטרה. בגלל זהגל הולך לכל הכיוונים בו זמנית וחוזר מכל הכיוונים לא צריך לסובב את המכ"ם והדבר גורם לקליטה רציפה של נתונים ולא פעם בכמה דקות כמו במכ"ם רגיל.
ישנו משדר אחד שמשדר אלומה כלל כיוונית. האלומה פוגעת במטרה וחוזרת. אולם בגלל שהמכ"ם מורכב למעשה מהרבה מאוד מכ"מים הגל החוזר חוזר לכולם, אולם בהפרש פאזה קטן, הפרש פאזה זה מאפשר לדעת את הזוית ממנו מגיעה האלומה החוזרת, כלומר המטרה. בגלל זהגל הולך לכל הכיוונים בו זמנית וחוזר מכל הכיוונים לא צריך לסובב את המכ"ם והדבר גורם לקליטה רציפה של נתונים ולא פעם בכמה דקות כמו במכ"ם רגיל.
מכ"ם מסוג phase array דורש כח חישוב מאוד גדול, ולכן הוא לא פופולארי.
מכ"ם מסוג phase array דורש כח חישוב מאוד גדול, ולכן הוא לא פופולארי.
 +
 +
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''

גרסה נוכחית

סוג של מכ"ם אשר מורכב מאוסף של מכ"מים רבים. ישנו משדר אחד שמשדר אלומה כלל כיוונית. האלומה פוגעת במטרה וחוזרת. אולם בגלל שהמכ"ם מורכב למעשה מהרבה מאוד מכ"מים הגל החוזר חוזר לכולם, אולם בהפרש פאזה קטן, הפרש פאזה זה מאפשר לדעת את הזוית ממנו מגיעה האלומה החוזרת, כלומר המטרה. בגלל זהגל הולך לכל הכיוונים בו זמנית וחוזר מכל הכיוונים לא צריך לסובב את המכ"ם והדבר גורם לקליטה רציפה של נתונים ולא פעם בכמה דקות כמו במכ"ם רגיל. מכ"ם מסוג phase array דורש כח חישוב מאוד גדול, ולכן הוא לא פופולארי.

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים