Zdr

מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 9: שורה 9:
כאשר Zvv היא הרפלקטיביות המשודרת והנקלטת בקיטוב אנכי
כאשר Zvv היא הרפלקטיביות המשודרת והנקלטת בקיטוב אנכי
 +
 +
'''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il'''

גרסה מתאריך 12:21, 6 בדצמבר 2009

כאשר יש לנו מכ"ם גשם דו פולרימטרי, כלומר מכ"ם שיודע לשדר ולקלוט הן בכיוון האנכי והן בכיוון האופקי נוכל לקבל מידע נוסף מעבר להחזריות של הטיפות. ישנם הידרומטאורים רבים שאינם כדוריים בצורה מושלמת כמו טיפות גדולות (טיפות קטנות הן בקירוב עגולות). אם נבדוק את היחס בין ההחזריות האופקית לאנכית נוכל לסווג ביתר קלות את ההידרומטאורים בענן.

לדוגמא החזריות גבוהה יכולה לנבוע מטיפות גדולות ואז ה Zdr יהיה גבוה בגלל האליפטיות של הטיפות או ברד ואז הZdr יהיה נמוך

Zdr=10log({{Zhh}\over{Zvv}})

כאשר Zhh היא הרפלקטיביות המשודרת והנקלטת בקיטוב אופקי

כאשר Zvv היא הרפלקטיביות המשודרת והנקלטת בקיטוב אנכי

נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il

כלים אישיים